Krízis Akadémia

Terror támadások helyszínei és eszközei az elmúlt években:

 • Rock koncert - Automata fegyverek és robbantás
 • Étterem - Pisztolyok
 • Metróállomás – Házi készítésű bomba
 • Repülőtér – Házi készítésű szöges bomba
 • Gyorsvonat – Bozótvágó kés
 • Tűzijáték a nemzeti ünnepen - Teherautó

Nemrégiben a fentiek még a legfelkészültebb terrorelhárítók fejében is csak vészforgatókönyvként merültek fel. Mára sajnos európai városokban elkövetett terrortámadások mementói ezek. Azonban nemcsak terrorcselekmények során kerülhet az ember krízis helyzetbe, elég csak egy cunamira, vagy földrengésre gondolni.

Az elmúlt időszak eseményei, a terrortámadások és a környezeti katasztrófák megváltoztatták Magyarország, és a magyar állampolgárok biztonságról alkotott felfogását is. Az új környezet új feladatok elé állítja úgy a Honvédség, mind a Rendőrség, valamint a Katasztrófavédelem szakembereit egyaránt. Ezen szervek állománya azonban feladatukból, illetve képzési rendszerükből fakadóan, folyamatosan felkészülten várnak az esetleges vészhelyzetekre. A civil lakosság, illetve a gazdasági szereplők ezzel szemben nincsenek felkészítve, vagy egyáltalán felkészülve, arra hogyan kell egy katasztrófát, vagy egy terrortámadást túlélni, illetve azok bekövetkezte után a hatóságokkal együttműködni és segíteni az áldozatokon.

Képzéseink az alábbi célcsoportokra lettek kidolgozva

I. Gyermek oktatás (6-14 éves korig). Játékos oktatás krízisek kezelésére:

 • eltévedünk a városban
 • eltévedünk az erdőben
 • balesetet szenvedünk
 • balesetet szenved más gyerek
 • tűz üt ki környezetünkben
 • segítségkérés, kommunikáció veszélyhelyzetben
 • különböző zaklatások
 • félelemérzet kezelése
 • fedezék és rejtekhelyek keresése

II. Fiatalkorú oktatás (14-18 év között)

  A gyermek oktatáson túlmenően:
 • autóbalesetben való részvétel
 • tömegbalesetek alkalmával bekövetkező reakciók kezelése
 • internetes zaklatás
 • szexuális zaklatás
 • családon belüli erőszak
 • utcai támadásból eredő különböző cselekmények
 • fedezék és rejtekhelyek keresése

III. Felnőtt képzés (18 éves kortól)

 • egészségügyi ismeretek
 • sebesülések ellátása
 • újraélesztési technikák
 • helyzetfelismerés
 • nyílt és rejtett kommunikáció hatóságokkal
 • segítség kérés és nyújtás
 • környezetváltozásból eredő krízishelyzetek (földrengés, villámcsapás, árvizek)
 • szórakozó helyeken történő támadások, zaklatás
 • terrorcselekmények
 • tömeges sérülésekkel járó balesetek
 • családon belüli erőszak
 • illetve egyéb erőszakos bűncselekmények felismerése, probléma megoldása
 • támadási és önvédelmi taktikák
 • FBI tematika (Menekülj, Rejtőzködj, Támadj)
 • Tactical Medical képzési ismeretek
 • fegyverismeret

IV. Istruktorképzés. A verseny és kormányzati szféra szereplőinek

  Előzőeken túlmenően:
 • verbális, nonverbális kommunikáció
 • tűz és balesetvédelmi oktatás
 • kiürítési terv szerinti cselekvés
 • közveszéllyel való fenyegetés kezelése
 • terrortámadás kezelése és elhárítása
 • túszhelyzet kezelése és elhárítása
 • fegyveres konfliktusok kezelése
 • munkahelyi konfliktusok kezelése

A két napos krízismenedzsment tanfolyam elméleti és gyakorlati részekre bontható. Az első nap az elméleti anyagok, tantermi foglalkozások során történő átadásával zajlik, a második napon a leadott elmélet szituációs feladatokon keresztüli begyakorlása folyik. A bemutatni kívánt esettanulmányokat a csoportok munkaköréhez igazítjuk. Amennyiben irodaház dolgozóiról van szó akkor olyan eseteket elemzünk, amelyek hasonló környezetben játszódtak le. Természetesen egyéb eseteket is elemzünk, de a hangsúlyt arra fektetjük ami a leginkább az adott csoportot érintheti.

A pszichológiai befolyásoló tényezők keretében ismertetjük a szituációs itélőképesség fontosságát, elemezzük azokat a verbális, non-verbális kommunikációs példákat, amelyek a vészhelyzet felismerését segíthetik, illetve bemutatunk olyan testjeleket, amelyek támadási szándékot jelenthetnek.

A fegyverzet ismeret elsősorban alap információkat takar, hiszen nem az a kurzus célja, hogy kiképezze a hallgatókat a különböző fegyverek használatára, azonban fontos, hogy a főbb jellemzőit ismerjék az egyes típusoknak, hogy védekezni megfelelően tudjanak éles helyzetben.

A fedezék, rejtekhely használata illetve azok közötti különbség megértése szintén fontos, hogy az átlag emberben kialakult „Hollywood effektust” kiküszöbölhessük.

A pusztakezes csoportos elhárítási technikák bemutatásával nem célunk harcművészeket képezni, de fontosnak tartjuk, hogy megértsék a hallgatók, hogy milyen esetekben van lehetőségük ellentámadni, kimenekülni helyzetekből.

Nagyon fontos része a képzésnek az, hogy miként kommunikáljunk hivatalos szervekkel vagy azokkal a segítséget nyújtó egységekkel akik először érkeznek ki a helyszínre.

Az elsősegély része a tanfolyamnak szintén alapismereteket ölel fel. Abból indultunk ki, hogy a résztvevőknek nem lesz a későbbiek során sem olyan speciális felszerelésük. Egyszerű beteg vizsgáló, kissé bővített elsősegélynyújtási eljárást mutatunk be, pl. az újraélesztés témakörével hiszen ezek a való életben is használható ismeretek.

A tanfolyam célja mindenképpen az, hogy minél szélesebb rétegnek nyújtson használható, gyakorlati útmutatást krízis vagy vészhelyzetekre.

tactical-medical-training logo

Tactical Medical Képzés

A Semmelweis Egyetem és cégünk stratégiai együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy a Tactical Medical képzést Magyarországon sikeresen elindíthassa.

Célunk a magyarországi rendvédelmi, továbbá katasztrófavédelmi egységek egészségügyi továbbképzése annak érdekében, hogy képesek legyenek bevetési, katasztrófa vagy vészhelyzetben váratlanul fellépő egészségügyi kockázatok kezelésére/ellátására az egészségügyi alakulatok megérkezéséig.

Képzés Létjogosultsága

A különböző bűncselekmények felszámolása vétlen állampolgárok, továbbá a felszámolásban részt vevő rendőri állomány súlyos sérülésiének esélyét hordozza magában. A különböző műveletek végrehajtása speciális rendőrszakmai szabályai prioritásokat határoznak meg, amelyek lehetetlenné teszik a polgári sürgősségi ellátók azonnali alkalmazását. Az egészségügy terén a közbiztonságot érintő fenyegetettségek leküzdésében stratégiai előnyt biztosít a Tactical Medical képzés, amely ez által hozzájárul a rendvédelmi továbbá katasztrófavédelmi szervek még tökéletesebb munkavégzéséhez.

Felhasználási Területek

A sürgősségi egészségügyi ellátás a különböző műveletek speciális helyzetüknél fogva az akut, sürgősségi ellátásra képes egészségügyi biztosítás megszervezése a műveletek során elengedhetetlen.

  Főbb felhasználási területek:
 • Terrorelhárítás
 • Rendészeti tevékenység
 • Politikai mozgalmak által okozott tüntetések, felkelések
 • Természeti és civilizációs katasztrófák
 • Személyvédelem
 • Sportesemények biztosítása

Taktikai Medicina

A taktikai medicina a rendőri intézkedésekkel, műveletekkel kapcsolatban szükségessé való egészségügyi tevékenységek összessége, amely három különálló szakterületi egységre bontható.

 • Személyvédelmi egészségügyi biztosító szolgálat
 • Műveleti egészségügyi ellátás
 • Műveleti szakpszichológiai ellátás

Nemzetközi Megítélés

A rendvédelmi orvostan új keletű specialitása a sürgősségi betegellátásnak. Európában a speciális rendvédelmi orvostan még gyerekcipőben jár, annak ellenére, hogy a rendvédelmi szakma már jelezte igényét annak megszervezésére. A képzés megszervezésével kiváló lehetőség nyílna a nemzetközi fórumokon vezető szerephez jutáshoz. A képességek bővítésével olyan gyakorlati érték kerülne a Magyar Rendőrséghez, amellyel nemzetközi elismertségét tovább növelné.

Összességében szimulációs képzésünk alapja a gondos tervezés, amely magában foglalja a célcsoport igényeinek figyelembe vételével meghatározott oktatási célokat, a hozzárendelt oktatásmódszertant és eszközöket. Az egyetemes szemlélet jegyében nyitottak vagyunk mind az egészségügyi segélynyújtók, mind az egészségügyi oktatók képzésében való együttműködésre egyaránt.

tactical-medical-training logo

Lahner Akadémia

Képzés és oktatás terén kiemelt partnerünk a Lahner Akadémia

Partnerünk egy rendkívül innovatív cég, amelynek székhelye Brémában található (Németország), alapítója Florian Lahner, a személy, aki hidat épített a civil és a hivatásos rendvédelmi, bűnüldözési tisztviselők képzésében, oktatásában. Széleskörű szolgáltatást kínálunk partnerünk bevonásával a biztonsági ágazatnak.

  Fő kompetenciák:
 • Taktikai képzés és oktatás
 • Tanácsadás
 • Fejlesztés (a képzési valamint a szakértői tapasztalatok felhasználásával)
  Ügyfeleink általában az alábbi öt csoportból származnak:
 • Hatóság, katonaság
 • Személy- és vagyonvédelem
 • Vállalatok
 • Civil szervezetek
 • Civilek

A LAHNER ACADEMY egy olyan szervezet, amelyet a rendvédelmi ágazat legfelsőbb szintű tudás és szakmai tapasztalat birtokában lévő oktatók és szakértők működtetnek. Ez a tudásbázis és a tapasztalat páratlan. Ennek megfelelően a szolgáltatások és témakörök teljes spektrumát kínáljuk ügyfeleinknek, igényeiknek megfelelően.

Innovatív, modern és valós megközelítések

Oktatásokat szervezünk, tananyagunk valós világadatokon alapszik, valós misszió és műveleti kutatásokat dolgozunk fel, élettani, pszichológiai és neurológiai hozzáértéssel. És legfőképpen: hallgatunk a felhasználókra.

Nehéz elképzelni, hogy a képzés mélyen gyökerező alapjaival ritkán találkoznak a gyakorlati képzési környezetben. Míg mások még mindig az elavult technikáikhoz ragaszkodnak, addig mi a leginkább innovatív és gyakorlati módszereket alkalmazzuk.

Nagyon erősen specializálódunk a pánik kezelésre, főleg a testközeli, nullától öt méterig terjedő közeli konfliktusokra. Ennek eredményeképpen kiváló visszajelzéseket kapunk, és ötleteinket felhasználva oktatunk a rendvédelmi és katonai, valamint speciális egységeknél, illetve tudásunkkal igyekszünk segíteni a gyermek, ifjúsági és felnőtt oktatás résztvevőit (általános- közép és felsőoktatási szinten) egyaránt.

Legkorszerűbb képzés

Taktikai koncepciókat, valamint tantermi előadást és gyakorlati oktatást nyújtunk a hatóságok, katonai és biztonsági személyzet, vállalatok, civil szervezetek és civil személyek számára.

A fizikai tréningeken kívül biztonsági előadásokat is tartunk. A biztonsággal kapcsolatos témakörökben terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó tematikánk, a vállalatok számára az infrastruktúra és a kritikus eszközök védelmére irányul. A terrorizmus ellenes témákban a biztonság, az emberrablás megelőzése és a fizikai konfliktusok megoldása a kiemelt feladat.

Pszichológiai Kockázat Elemzés

A gazdasági társaságok, intézmények és vállalkozások szakmai színvonalának emelését az alábbi szolgáltatásainkkal kívánjuk támogatni:

Humán Audit

Speciális EU-s kompetenciák meghatározása. Szakszerű vizsgálatokat végzünk a munkakörök elemzésére, a munkavállalók szakmai és humán biztonsági kompetenciájának eldöntésére, a teljesítmény értékelésére. Kidolgozzuk a társaság humán biztonsági kompetenciatérképét. Javaslatokat teszünk az egyes munkavállalók teljesítményértékelésére.

Szervezeti Átvilágítás

Szervezetdiagnosztika keretében feltárjuk a szervezet gátló tényezőit és javaslatokat teszünk a hatékonyság növelésére. Kiemelt szempontként kezeljük a humán biztonsági kompetenciák követelményrendszereit.

A társaság humán veszélyforrás és kockázatvizsgálata

 • Elvégezzük az egyes munkaterületek veszélyforrás-elemzését, a munkavállalók humán kockázatelemzését és biztonsági minősítését.
 • Elemzéseket végzünk sebezhetőségi pontok megállapítására, a versenytárs támadási pontjainak bezárására.
 • Kidolgozzuk a társaság humán biztonsági politikáját, melynek követése garantáltan a megelőzést szolgálja.
 • Felkészítjük a társaságot egy esetleges krízishelyzetben jelentkező feladatok végrehajtására.
 • Személyellenőrzési feladatok végrehajtása.
 • Részt veszünk a korrupció ellenes törvény végrehajtásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokban. Meghatározzuk a korrupció- veszélyes munkaköröket és kidolgozzuk a megelőzési stratégiát.

A felvételi jelöltek kompetencia alapú pszichológiai alkalmasság vizsgálata, valamint humán kockázatvizsgálata és biztonsági minősítése.

A vizsgálati eljárásban a speciális igényeknek megfelelő legkorszerűbb alkalmasság vizsgáló műszerekkel dolgozunk, pszichológiai és humán vizsgálatokat végzünk. Eredményeként prognosztizálható a munkavállaló egyes helyzetekben történő viselkedése. A vizsgált személyt biztonsági kompetenciájának megfelelően minősítjük. Vizsgálatokat végzünk a megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében a 14/2005. (IX.2) FMM rendelete alapján.

Additív kockázatvizsgálatok

Az addicionális kockázat, - ami nem a normális üzletmenetből ered, és amit meg lehet szüntetni - az a kockázatelemzés, melyet a humán kockázatelemzésbe lehet vonni.

A gazdasági tevékenységhez kapcsolódó információszerzés és információvédelem

A versenypiaci pozíció javításához szükséges a folyamatos információszerzés. Megszervezzük a társaság információvédelmét a konkurens cégek behatolási kísérletei ellen. Biztonsági audit során vizsgáljuk a sebezhetőségi pontokat és javaslatokat teszünk azok lezárására. Kidolgozzuk a defenzív intézkedéseket.

Válsághelyzetek kezelése

Válsághelyzetre való felkészülés érdekében, az arra alkalmas személyek köréből válságmenedzsmentet alakítunk ki, elvégezzük képzésüket. Folyamatos tanácsadó tevékenységünkkel segítjük a válsághelyzet kezelését.

Speciális tréningek, továbbképzések és oktatások

Az egyes speciális feladatok speciális oktatást, tréninget vagy képzést igényelnek. A tréninget minden esetben a feladathoz, az előzetes vizsgálati eredmények alapján tervezzük meg.

Belső vállalati csalások és gazdasági bűncselekmények felderítésére:

Poligráfos hazugságvizsgálatokat végzünk. Mind a felvételi eljárásnál a megbízhatóság megállapításához, mind a rendkívüli események számításba jöhető köréből az elkövető kiválasztásának legköltséghatékonyabb és legmegbízhatóbb módja a poligráf alkalmazása. Mobil laboratórium.

globserver logo

Számunkra fontosak az Ön személyes adatai!

Sütiket használunk weboldalunkon a tartalom személyre szabásához, és elemzési adatok gyűjtéséhez. Kattintson az elfogadom gombra, amennyiben hozzájárulna ezeknek a technológiának a használatához.

ELFOGADOM NEM FOGADOM EL